چشم انداز و ارزش ها

تقویت سرمایه اجتماعی وکلا در جامعه، با تاکید بر صداقت و شان انسانی و قانونی وکیل دادگستری و آموزش و دفاع از حقوق افراد، آرمانی ست که ما را گرد هم آورده است. گستردگی جوامع انسانی، پیچیدگی مناسبات و فراوانی قوانین و مقررات نیازمند رویکرد تخصص گرایانه در مواجهه با مسائل حقوقی است؛ لذا امید است بتوانیم به دور از کلیشه ها و شعارهای مرسوم، به سهم خود و به پشتوانه تخصصمان، مدافع و نگهبان قانون و عدالت باشیم.

ارزش های گروه حقوقی دادپی

آنچه بدان اعتقاد داریم: (هشت ارزش اصلی گروه حقوقی دادپی)

کیفیت

ارائه خدمات تخصصی، حرفه ای و توام با خلاقیت و دانش حقوقی هدف گروه دادپی است. خدمات قابل ارائه در هر بخش توسط متخصصین آن حوزه و منطبق با نیازهای موکل صورت می پذیرد.

تعهد

گروه حقوقی دادپی مدافع منافع موکل و متعهد به حفظ حقوق ایشان است.

اعتماد سازی

جلب اعتماد موکل با حفظ اسرار ایشان و در سایه احترام متقابل والاترین هدف گروه حقوقی دادپی است.

خلاقیت

گروه حقوقی دادپی بر اساس نیاز موکل اقدام به ارائه راه کارهای حقوقی خلاقانه و وفق آخرین دانسته های حقوقی می نماید.

وحدت

گروه حقوقی دادپی بدنه ای یکپارچه و واحد هستند که در راستای منافع موکل و نیازهای ایشان در حوزه های مختلف حقوقی با یکدیگر همکاری می کنند.

پیشرفت

گروه حقوقی دادپی با ارائه خدمات حقوقی در حوزه های مختلف، درصدد همراهی با موکلین و برآورده کردن نیازهای حقوقی ایشان در عرصه های مختلف است تا شاهد رشد و شکوفایی ایشان در حوزه کاری خود باشد.

دانش و تخصص

از مزایای گروه حقوقی دادپی برخورداری از تیمی حرفه ای از حقوقدانان و وکلا در حوزه های مختلف می باشد. مشاورین با تجربه ای که قادرند تا دانش خود را در قالب راهکار جامع حقوقی در اختیاز موکل قرار دهند.

ارتقاء گروه

گروه حقوقی دادپی قصد دارد تا با یاری و جذب متخصصین حقوقی و غیرحقوقی، فعالین بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط را در راه اندازی و بهبود کسب و کار خود یاری نماید و نیز در جهت تکمیل و ارتقاء تیم خود تلاش نماید.

آنچه ما انجام می دهیم

گروه حقوقی دادپی در دو حوزه به شرح ذیل اقدام به ارائه خدمات می نماید:

الف) قبول وکالت
ب) ارائه خدمات مشاوره

موسسین گروه حقوقی دادپی تصمیم دارند تا در کنار مشاورین و همکاران گروه، نسبت به ارائه خدمات در دو حوزه فوق و به شرح بخش های ذیل اقدام نمایند. این بدان معناست که اعضاء این گروه با دقت نظر در تخصص هر یک و نیز به پشتوانه تجربیات ارزنده هر کدام در حوزه مورد نظر برگزیده شده اند تا در نهایت، یکی از اهداف اصلی گروه که تخصص گرایی و ارائه خدمات جامع به موکلین است، محقق گردد به نحوی که به نیازهای موکلین در عرصه های مختلف حقوق پاسخ داده شود.

  1. حقوق تجارت بین الملل
  2. حقوق مالی
  3. حقوق کیفری
  4. حقوق قراردادها
  5. حقوق شهرداری
  6. حقوق مالکیت فکری
  7. حقوق ورزشی
  8. تأمین اجتماعی
  9. مالیات
  10. مهاجرت
تماس با ما