حقوق کیفری

احضار به دادسرا و دادگاه های کیفری علی الاصول برای افراد شوک آور و ترسناک بوده و حتی طرح دعاوی مربوطه، تحت عنوان شاکی پرونده نیز ذهن افراد را درگیر کرده و بسیار زمان بر است.

این موضوع که هر فعل یا ترک فعلی عنوان مجرمانه ندارد و اینکه اصولا آیا طرح دعوی/ دعاوی کیفری به صلاح هست یا خیر موضوعات و سوالاتی است که تحقیق و مطالعه سطحی مقالات اینترنتی و سایت ها پاسخ دقیق و روشنی برای آنها ندارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که نتیجه دعاوی کیفری می تواند صدور حکم محکومیت با تعیین مجازات‌ باشد؛ به بیان دیگر ضمانت اجرای قانونی ارتکاب جرم و برهم زدن نظم جامعه، مجازات است که می تواند بر مال، آزادی تن یا جان افراد اعمال گردد و شدت آن بسته به میزانی دارد که جرم ارتکابی نظم جامعه را بر هم میزند.

متخصصین حقوق کیفری گروه حقوقی دادپی همواره توصیه می کنند تا مراجعین آگاهانه در این حوزه قدم بردارند زیرا گاه آنچه در نتیجه دعاوی کیفری (چه به عنوان شاکی و چه به عنوان مشتکی عنه) حادث می گردد خارج از توقع و تصور افراد و غیرقابل باور است.

با این توضیح گروه حقوقی دادپی در حوزه های ذیل اقدام به ارائه خدمات حقوقی می نماید:

  • ارائه مشاوره و اعلام وکالت جهت طرح دعاوی کیفری (همراهی با موکل تا زمان صدور رای قطعی)
  • ارائه مشاوره، اعلام وکالت و دفاع در دعاوی کیفری علیه موکلین (همراهی با موکل تا زمان صدور رای قطعی)
  • میانجی گری و مذاکره جهت صلح و سازش
  • تهیه و تنظیم صورتجلسات سازش