حقوق تجارت بین الملل

مباحث مربوط به انعقاد قراردادهای بین المللی از جمله بیع بین‌المللی کالاها، حقوق حمل و نقل‌ بین‌المللی، امور مربوط به شرکتهای چندملیتی، تجارت الکترونیک، تعارض قوانین، حقوق انرژی و داوری‌های بین‌المللی که به منظور تحلیل و حل‌و‌فصل دعاوی تجاری با تکیه بر اصول رایج تجارت و عرف بین الملل انجام می شود از عمده مواردی است که در این حوزه بدان پرداخته می‌شود.

هدف ما در بخش حقوق تجارت بین‌الملل گروه حقوقی دادپی، حفظ امنیت خاطر مراجعین در انجام معاملات خود در سطح بین‌المللی است. ایجاد، پیشبرد و تطبیق اصول حقوقی با شرایط متغیر اقتصادی و اجتماعی دنیا و ارائه مشاوره تخصصی در حوزه قواعد داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور تضمین منافع مراجعین در رویارویی با چالش های مهم در فضای تجاری ، نیازمند دید باز، مبتکر و کاربردی است که از جمله امتیازات و محورهای اصلی کار حقوقدانان و مشاورین گروه حقوقی دادپی محسوب می شود. این گروه در راستای اهداف مورد اشاره در حوزه های ذیل اقدام به ارائه خدمات به مراجعین و موکلین محترم می‌نمایند:

– ارائه مشاوره جهت تنظیم انواع قراردادهای تجاری بین‌المللی

– ارائه مشاوره در خصوص اعتبارات اسنادی

– قبول داوری در قراردادهای تجاری بین‌المللی

– حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره و به صورت مسالمت‌آمیز و مطابق قوانین و مقررات مربوطه، توسط داوران و کارشناسان متخصص

– اجرای احکام داوری صادره در خصوص قراردادهای تجاری بین المللی

– قبول وکالت در زمینه شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در ایران

– قبول وکالت در زمینه طرح و دفاع از دعاوی ابطال رأی داور در انواع داوری‌ (داوری سازمانی یا موردی)