آرشیو برچسب های: تولید،داخل،قانون

۲۵- نکاتی در خصوص قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

یکی از مهم‌ترین تجارب قانونگذاری برای تشویق تکیه بر تولید داخلی در ایران در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ انجام شده است. توجه به نکات کاربردی این قانون باتوجه به تاثیرات زیادی که بر بایدها و نبایدهای قراردادها با طرف خارجی می گذارد حائز…