۴- آزادسازی تضامین در قراردادهای مهندسی

کارفرما اغلب اوقات با این استدلال که مهندس مشاور مسئولیت صحت نقشه ها و مدارک خود را برعهده دارد و صحت نقشه ها و مدارک زمانی مشخص می شود که سازه تکمیل و عملکرد آن آزمایش و تأیید شود، تعهد مهندس مشاور به تکمیل/ اصلاح مدارک موضوع قرارداد را تا زمان تکمیل عملیات ساخت و یا تأیید تست عملکرد (در پروژه هایی که موضوعیت داشته باشد) جاری دانسته و تضامین مهندس مشاور را تا زمان تکمیل عملیات ساخت و یا حتی انجام آزمایش‌ عملکرد (Performance Test) توسط پیمانکار نزد خود نگه می دارد.

نگه داشتن تضامین و عدم استرداد آنها، چه تضمین به صورت کسر از هر صورت وضعیت پیمانکار باشد و چه ضمانت نامه بانکی و چه سایر تضامین جاری و رایج، دارای بار مالی و اقتصادی است و پیش گرفتن راهکار بینابین در این خصوص توصیه می شود؛ توضیح آنکه مهندس مشاور تعهد نماید که تا زمان مورد نظر کارفرما ایرادات مدارک موضوع قرارداد را برطرف نماید (تعهد قراردادی). از سوی دیگر، از دیدگاه کارفرما، مسترد نمودن تضامین قبل از پایان یافتن دوره تعهد مهندس مشاور، انجام تعهد را بدون ضمانت اجرا (ضمانت اجرای دارای نقدینگی کافی) می گذارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *