آرشیو دسته بندی: آخرین تحولات حقوقی

دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های بالاسری شرکت‌های مهندسان مشاور

به دنبال افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های بالاسری شرکت‌های مهندسان مشاور، بر اساس نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور، اقدام به تصویب بخشنامه شماره ۹۷/۶۹۶۳۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ نمود با هدف حل مشکلات ایجاد شده برای شرکت های مهندسان مشاور نمود. متن بخشنامه به شرح سند پیوست است.